Etat Libre d’Orange Archives 69

Eau de Parfum100 mlNam

Liên hệ

  • Hương chính : Băng phiến, Tiêu hồng, Mận
  • Hương đầu : Quýt hồng, Tiêu hồng, Ớt Paprika
  • Hương giữa : Hoa phong lan, Mận
  • Hương cuối : Xạ hương, Hoắc hương, An tức hương, Băng phiến