Le Labo Another 13

100 mlNam

Liên hệ

Hương chính: Iso E Super, Amyl salicylate, Cây vông vang, Long Diên Hương, Xạ hương, Quả lê